Dinsdag 20 juni jl. hebben we vanuit LogicLeap een ontbijtsessie organiseert rondom het thema ‘Improve your potential’.

Deze slogan slaat enerzijds op het verbeteren van het potentieel van medewerkers (vanuit vacatures en vraaggericht), maar heeft ook betrekking op het eigen, persoonlijke, potentieel dat een medewerker zelf wenst te ontwikkelen. Beide benaderingen zijn essentieel in deze arbeidsmarkt. Om een beeld te geven van de mogelijkheden die LogicLeap binnen de sector transport en logistiek hiertoe biedt -en de meerwaarde hiervan voor werkgevers- organiseerden wij vanochtend een ontbijtsessie.
Naast ons aanbod in opleidingen, gaven we voorbeelden van maatwerk, advies en het (door)ontwikkelen en kwalificeren van eigen bedrijfsopleidingen. Want buiten opleider zijn wij ook gevalideerd voor examinering binnen het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF).
Verder bespraken we het containerbegrip ‘leercultuur’. Wat verstaan we hieronder, en hoe hebben onze gasten dit in hun eigen organisatie ingericht. Interessante zienswijzen die we op een interactieve manier met elkaar hebben gedeeld.

Deelnemers waren oa.:

Seacon Logistics, KLG Europe, Mercuur Smart Logistics, Shop Apotheke Europe, BF Global Warehouse B.V. Thijs Logistiek, Janssen Distribution Services en VSDV Transport.