NIWO privé opleiding

Met behulp van de NIWO ondernemersopleiding kunt u aan de slag als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg, zowel nationaal als internationaal. De NIWO privé opleiding is ideaal als u individuele les wenst op uw eigen locatie. Dit kan doorgaans op korte termijn in overleg worden ingepland.

Als ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg (nationaal en internationaal), moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Eén van die eisen is het behalen van het diploma/getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Beroepsvervoer voor nationaal en internationaal vervoer. Hiervoor dient u een zestal examens af te leggen. Zodra u alle examens heeft behaald, ontvangt u het getuigschrift dat u nodig heeft om uw Eurovergunning bij de NIWO aan te vragen.

De privé opleiding bestaat uit 6 lesdagen waarin alle zes de modules aan bod komen.

Inhoud

Bedrijfsmanagement
Marketing en strategie, oprichten van een eigen bedrijf, aansprakelijkheid, verzekeringen, faillissementsrecht, ondernemingsplan, (motorrijtuigen)belastingen, facturatie en criminaliteit.
Calculatie
Kostprijsberekening, wat kost het om een wagen in het bedrijf te hebben en te houden; wat is voor- en nacalculatie en hoe bereken ik mijn verkoopprijs.
Financieel management
Bedrijfsadministratie (boekhouden), balans lezen, beoordeling van jaarstukken en hieraan gerelateerde onderwerpen als BTW, kredieten, hypothecaire leningen, betalingsverkeer en geautomatiseerde gegevensverwerking.
Wegvervoergoederen 1
WWG, Cemt vergunningen, infrastructuur in Europa, internationale regelingen en overeenkomsten als CMR, ADR AETR etc. en het gebruik van de landendocumentatie.
Wegvervoer Goederen 2
Logistiek, zoals verpakkingsmaterialen, distributiekanalen, vervoerstechnieken, ladingdocumenten, ICT en weginfrastructuur, de Wet Wegvervoer Goederen en specifieke vervoersovereenkomsten (AVC 2002), ADR en ATP.
Verder komen er nog een aantal technische onderwerpen aan bod, zoals: laadbakberekening, wagenparkbeheer, voertuigdocumenten, geluidshinder, koelinstallaties, vervoer van vee en afvalstoffen.
Personeelsmanagement
Organisatie van een bedrijf, personeelsplanning, CAO, arbeidstijdenbesluit, leidinggeven, sociale wetgeving en werknemers-, sociale- en volksverzekeringen, personeelsdocumenten, vakbekwaamheid en vrij verkeer in Europa.

Details

Doelgroep:
Voor personen die een bedrijf hebben, of willen starten, in het goederenvervoer. Tevens is deze opleiding geschikt voor leidinggevenden in deze sector, die hun vakkennis willen vergroten.

Examen:
U dient zelf uw examens aan te vragen bij het CBR.
Alle examens worden digitaal afgenomen. Voor elke module dient het examen met goed gevolg afgerond te worden, zijnde met een 6 of hoger.

Resultaat:
Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om uw bedrijf te voeren met behulp van kennis op:

  • Bedrijfsmanagement
  • Calculatie
  • Financieel Management
  • (Internationaal) Wegvervoer goederen
  • Personeelsmanagement

Getuigschrift t.b.v. Eurovergunning NIWO

NIWO privéopleiding

Locatie: In OverlegDatum: datum in overlegNog  - plaats(en) beschikbaar  - Details Inschrijven
Minimaal vereist aantal deelnemers: 2
Maximaal aantal deelnemers: 2 (nog  - plaatsen beschikbaar)

Opleidingsdata incl. tijden
opleidingsdata in overleg

Prijs excl. btw: € 3,797.50
Prijs incl. btw: € 4,594.98

Bekijk de inhoud van de opleiding
Inschrijven
Toon meer cursusdata