Over LogicLeap

Een leven lang ontwikkelen voor medewerkers. Dat is mogelijk met LogicLeap.

Trainingen in de sector transport en logistiek richtten zich in het verleden met name op verplichte certificeringen zoals C rijbewijzen en heftruck certificaten. In 2017 signaleerde Vervoerscollege Venlo dat er voor mensen in de sector nagenoeg geen aanvullende opleidingsmogelijkheden waren. Terwijl, in de huidige arbeidsmarkt en binnen een sector die aan snelle veranderingen onderhevig is, een leven lang leren juist enorm belangrijk is. Niet alleen voor de transport- en logistiekbranche, maar voor alle branches.

Het idee voor LogicLeap was geboren. LogicLeap staat voor ‘Logistic Learning platform’, maar vrij vertaald ook voor ‘logische stap’. Het in jezelf investeren en blijven leren moest vanzelfsprekender worden voor medewerkers in de branche. Door een uitgebreid aanbod aan trainingen en opleidingen die gericht zijn op de transport- en logistiekbranche zijn er volop mogelijkheden voor een leven lang leren en ontwikkelen. Zo is het o.a. mogelijk om een opleiding te volgen tot planner of transportondernemer (NIWO) en zijn er diverse trainingen gericht op bijvoorbeeld leidinggeven of mentorchauffeur.

Per 1 januari 2024 zijn naast Vervoerscollege Venlo ook DON Opleidingen uit Naaldwijk en Agere Opleidingen uit Almelo eigenaar geworden van LogicLeap. Met deze uitbreiding is er een nog grotere landelijke dekking mogelijk en is zowel het aanbod als het aantal leslocaties uitgebreid.

Niet alleen DON Opleidingen en Agere Opleidingen sluiten aan bij LogicLeap, ook Advance Groep voegt het opleidingsaanbod toe aan LogicLeap. Hierdoor is ook het middenkader opleidingsaanbod verder uitgebreid. Goed om te weten is dat LogicLeap momenteel de enige partij in Nederland is die NLQF-gecertificeerde opleidingen voor de sector transport en logistiek aanbiedt. Met deze strategische samenwerking wordt er een stap vooruit gezet waarin een leven lang leren en ontwikkelen, van de werkvloer tot aan directie/management, centraal staat.

Return on investment 

LogicLeap biedt carrière perspectief door middel van een breed en praktijkgericht aanbod. De focus ligt bij de grote groep MBO’ers en de nog niet-gekwalificeerde medewerkers. Door hun werkervaring te erkennen en het aanbieden van trainingen en opleidingen die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk, creëren we een laagdrempelige en prettige ontwikkelcultuur en gaan zowel werkgevers als medewerkers (h)erkennen dat opleiden waarde heeft.

Met een combinatie van verschillende werkvormen – zoals e-learning, workshops en praktijkopdrachten- wordt de aansluiting met het dagelijkse werkproces gevonden. Dit leidt tevens tot een actieve wisselwerking tussen studenten, docenten en praktijkbegeleiders.

Belang
De arbeidsmarkt is op dit moment zeer schaars en de verwachting is dat dit de komende tijd niet gaat veranderen. Het aantrekken van nieuwe medewerkers ter vervanging of uitbreiding is steeds moeilijker geworden.

Investeren in medewerkers, het bieden van perspectief in hun baan of het stimuleren van ontwikkeling van medewerkers is daarmee nog belangrijker geworden. Door te investeren in medewerkers creëer je binding, wordt het niveau van medewerkers en de dienstverlening verhoogd en draagt het positief bij aan de aantrekkelijkheid als werkgever.

Aan de andere kant voorkom je hiermee grote investeringen, omdat nieuwe medewerkers aangetrokken moeten worden met behulp van vaak een duur recruitment proces, waarbij je gedwongen wordt om hoge salarissen te moeten bieden om de functie interessant te maken.

De dienstverlening van LogicLeap gaat verder dan alleen het aanbieden van opleidingen. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in opleiden van medewerkers bij gaat dragen aan verhoging van de kwaliteit van je dienstverlening, een hogere medewerkerstevredenheid, maar ook kostenbesparing op bijvoorbeeld recruitment. Op basis van onze opgedane kennis en ervaring adviseren we je graag en gaan hier een ambitieuze uitdaging niet uit de weg!

Volwassen onderwijs

LogicLeap richt zich op volwassen onderwijs.
En dat volwassenen anders leren, daar houden wij rekening mee.

Belang van het leren
Volwassenen moeten weten waarom ze iets leren. En niet alleen waarom, maar ook wat ze gaan leren en hoe ze dat gaan doen.
Zelfsturing
Volwassenen willen zelf de controle hebben over hun leerproces. Ze willen keuzes kunnen maken en verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.
Ervaring
Een volwassene gebruikt eerder opgedane kennis en ervaring – ook fouten – tijdens het leren. Een leeractiviteit moet aansluiten op wat een leerder al weet en kan.
Relevantie
Volwassenen zijn het meest geïnteresseerd om iets te leren wat meteen ook relevant is voor nieuwe omstandigheden in het werk en/of het persoonlijke leven. Volwassenen willen dat wat ze leren aansluit op hun interesse, situatie en omstandigheden.
Oriëntatie
Het leren van volwassenen is gecentreerd rond het uitvoeren van een taak of het oplossen van een probleem in plaats van rond onderwijsinhoud. Volwassenen willen snel in de praktijk toepassen wat ze geleerd hebben.
Motivatie om te leren
Volwassenen worden meer gemotiveerd door intrinsieke factoren. Ze willen bijvoorbeeld gezonder leven, beter zijn in hun werk of hun kinderen ondersteunen bij het opgroeien.

Wij zijn aangesloten bij:

Wij werken samen met: