Over ons

LogicLeap is onderdeel van Vervoerscollege Venlo en biedt gediplomeerde (bedrijfs-)opleidingen in een digitale leeromgeving, die een structurele bijdrage leveren aan een leven lang leren en de arbeidsmobiliteit van de werkenden in de sector Transport en Logistiek

De focus ligt bij de grote groep MBO’ ers en de nog niet-gekwalificeerde medewerkers, die door robotisering, mechanisering of digitalisering behoefte hebben aan bijscholing om in de toekomst niet uit de boot te vallen.  Door hun werkervaring te erkennen en het aanbieden van leerlijnen die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk creëren we een laagdrempelige en prettige ontwikkelcultuur en gaan zowel werkgevers als medewerkers (h)erkennen dat opleiden waarde heeft.

LogicLeap is momenteel de enige partij, die in Nederland NLQF-gecertificeerde leerlijnen voor de sector aanbiedt.

De leerlijnen worden gehost in een digitale leeromgeving, dit unieke ICT-platform fungeert feitelijk als regiekamer, die ervoor zorgt dat de gebruikers maximaal ondersteund worden. Met een combinatie van verschillende werkvormen – zoals e-learning, workshops en praktijkopdrachten- wordt de aansluiting met het dagelijkse werkproces gevonden, dit zorgt tevens tot een actieve wisselwerking tussen studenten, docenten en praktijkbegeleiders.

Return on investment opleiden

De arbeidsmarkt is op dit moment zeer schaars en de verwachting is dat dit de komende tijd niet gaat veranderen. Het aantrekken van nieuwe medewerkers ter vervanging of uitbreiding is steeds moeilijker geworden.

Investeren in uw medewerkers, het bieden van perspectief in hun baan of het stimuleren van ontwikkeling van uw medewerkers is daarmee nog belangrijker geworden. Door te investeren in uw medewerkers creëert u binding, wordt het niveau van uw medewerkers en van uw dienstverlening verhoogd en draagt het positief bij aan uw employer brand, uw aantrekkelijkheid als werkgever.

Aan de andere kant voorkomt u grote investeringen, omdat u nieuwe medewerkers moet aantrekken met behulp van vaak een duur recruitment proces. En wordt u gedwongen om vaak hoge salarissen te moeten bieden om de functie interessant te maken.

De dienstverlening van LogicLeap gaat verder dan alleen het aanbieden van opleidingen. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in opleiden van medewerkers bij gaat dragen aan verhoging van de kwaliteit van uw dienstverlening, een hogere medewerkerstevredenheid, maar ook kostenbesparing op bijvoorbeeld recruitment. Op basis van onze opgedane kennis en ervaring adviseren we u graag en gaan hier een ambitieuze uitdaging niet uit de weg!