Over LogicLeap

Een leven lang ontwikkelen voor medewerkers in de logistiek en transport. Dat is mogelijk met LogicLeap.

Trainingen in de sector transport en logistiek richtten zich in het verleden met name op verplichte certificeringen zoals C rijbewijzen en heftruck certificaten.

In 2017 signaleerde Vervoerscollege Venlo dat er voor mensen in de sector nagenoeg geen aanvullende opleidingsmogelijkheden waren. Terwijl, in de huidige arbeidsmarkt en binnen een sector die aan snelle veranderingen onderhevig is, een leven lang leren juist enorm belangrijk is.

Het idee voor LogicLeap was geboren. LogicLeap staat voor ‘Logistic Learning platform’, maar vrij vertaald ook voor ‘logische stap’. Het in jezelf investeren en blijven leren moest vanzelfsprekender worden voor medewerkers in de branche.

LogicLeap biedt de zogeheten blue- en white-collar medewerkers carrière perspectief door middel van een breed en praktijkgericht aanbod. De focus ligt bij de grote groep MBO’ers en de nog niet-gekwalificeerde medewerkers. Door hun werkervaring te erkennen en het aanbieden van trainingen en opleidingen die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk, creëren we een laagdrempelige en prettige ontwikkelcultuur en gaan zowel werkgevers als medewerkers (h)erkennen dat opleiden waarde heeft.

LogicLeap is daarnaast momenteel de enige partij die in Nederland NLQF-gecertificeerde opleidingen voor de sector transport en logistiek aanbiedt. die worden gehost in een digitale leeromgeving. Met een combinatie van verschillende werkvormen – zoals e-learning, workshops en praktijkopdrachten- wordt de aansluiting met het dagelijkse werkproces gevonden. Dit leidt tevens tot een actieve wisselwerking tussen studenten, docenten en praktijkbegeleiders.

Return on investment 

De arbeidsmarkt is op dit moment zeer schaars en de verwachting is dat dit de komende tijd niet gaat veranderen. Het aantrekken van nieuwe medewerkers ter vervanging of uitbreiding is steeds moeilijker geworden.

Investeren in uw medewerkers, het bieden van perspectief in hun baan of het stimuleren van ontwikkeling van uw medewerkers is daarmee nog belangrijker geworden. Door te investeren in uw medewerkers creëert u binding, wordt het niveau van uw medewerkers en van uw dienstverlening verhoogd en draagt het positief bij aan uw employer brand, uw aantrekkelijkheid als werkgever.

Aan de andere kant voorkomt u grote investeringen, omdat u nieuwe medewerkers moet aantrekken met behulp van vaak een duur recruitment proces. En wordt u gedwongen om vaak hoge salarissen te moeten bieden om de functie interessant te maken.

De dienstverlening van LogicLeap gaat verder dan alleen het aanbieden van opleidingen. Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in opleiden van medewerkers bij gaat dragen aan verhoging van de kwaliteit van uw dienstverlening, een hogere medewerkerstevredenheid, maar ook kostenbesparing op bijvoorbeeld recruitment. Op basis van onze opgedane kennis en ervaring adviseren we u graag en gaan hier een ambitieuze uitdaging niet uit de weg!

Volwassen onderwijs

LogicLeap richt zich op volwassen onderwijs.
En dat volwassenen anders leren, daar houden wij rekening mee.

Belang van het leren
Volwassenen moeten weten waarom ze iets leren. En niet alleen waarom, maar ook wat ze gaan leren en hoe ze dat gaan doen.
Zelfsturing
Volwassenen willen zelf de controle hebben over hun leerproces. Ze willen keuzes kunnen maken en verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.
Ervaring
Een volwassene gebruikt eerder opgedane kennis en ervaring – ook fouten – tijdens het leren. Een leeractiviteit moet aansluiten op wat een leerder al weet en kan.
Relevantie
Volwassenen zijn het meest geïnteresseerd om iets te leren wat meteen ook relevant is voor nieuwe omstandigheden in het werk en/of het persoonlijke leven. Volwassenen willen dat wat ze leren aansluit op hun interesse, situatie en omstandigheden.
Oriëntatie
Het leren van volwassenen is gecentreerd rond het uitvoeren van een taak of het oplossen van een probleem in plaats van rond onderwijsinhoud. Volwassenen willen snel in de praktijk toepassen wat ze geleerd hebben.
Motivatie om te leren
Volwassenen worden meer gemotiveerd door intrinsieke factoren. Ze willen bijvoorbeeld gezonder leven, beter zijn in hun werk of hun kinderen ondersteunen bij het opgroeien.

Wij zijn aangesloten bij:

Wij werken samen met: