NLQF

LogicLeap is als enige Logistieke opleider in Nederland NLQF gevalideerd. Al onze leerlijnen zijn NLQF ingeschaald. Dit betekent dat onze opleidingsniveaus gewaarborgd zijn, wij beschikken over een examencommissie en onder extern toezicht examineren en diplomeren.

Wat is de meerwaarde hiervan?

Het NLQF is het Nederlands Kwalificatieraamwerk; een afgeleide van het EQF, het Europees kwalificatieraamwerk. Een raamwerk voor inschaling van alle mogelijke (opleidings-)kwalificaties. Het NLQF heeft als doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit door niveaus van diploma’s transparant te maken; van basiseducatie tot doctoraat, van bedrijfsopleidingen tot meerjarige avondstudie. Deze kwalificaties zijn onderverdeeld in acht niveaus (1 t/m 8).

Het raamwerk zegt iets over het niveau, het examen en het diploma wanneer de opleiding is afgerond: de leerresultaten. Deze worden omschreven in kennis, vaardigheden en mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. NLQF maakt hiermee door de overheid erkende opleidingen en andere private opleidingen qua niveau met elkaar vergelijkbaar en zorgt daarmee dus voor transparantie.

Op Europees niveau:
Een onderwijsinstelling weet wat het niveau van een kwalificatie is en kan de waarde van diploma’s laten zien. Een werkgever kan de juiste persoon op de juiste werkplek plaatsen en een werknemer kan aantonen hoe bekwaam hij is. Als student kun je betere keuzes maken voor een vervolgstudie.

Inschalen op NLQF niveau

Naast eigen ingeschaalde kwalificaties, kunnen we ook een inschalingsverzoek indienen namens andere opdrachtgevers.

Heeft u zelf een gedegen bedrijfsopleiding ontwikkeld, maar kunt u hiervoor geen erkend diploma afgeven?
Dan is inschaling binnen het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF de oplossing.

Door uw eigen opleidingen in te schalen binnen het NLQF, wordt het mogelijk om diploma’s uit te geven en uw opleiding te verrijken met een formele status. Het niveau is terug te vinden op het bijbehorende diploma en geeft voor zowel de deelnemer als de opdrachtgever een echte meerwaarde.

Helaas kun je als organisatie niet zelf beoordelen wat het niveau van jouw opleiding of kwalificatie is en dien je dit door onafhankelijke specialisten te laten toetsen.

Als gevalideerd NLQF opleider kunnen wij een inschalingverzoek voor u voorbereiden, uitwerken en indienen bij NCP NLQF. De kwalificatie en de uitvoering blijft daarna gewoon in uw eigen beheer, onder toezicht van onze specialisten en examencommissie.
Desgewenst kunt u het projectmanagement aan ons uitbesteden.

Voorafgaand geven wij een vrijblijvend advies over het in te schalen NLQF niveau.