High-Performance Analyse, test en workshop

De High-Performance assessment methodiek is speciaal ontwikkeld voor het in kaart brengen van het voorkeursgedrag van personen, maar ook van teams, afdelingen en zelfs van volledige organisaties. De resultaten van deze analyse geven een inzicht in de onderliggende persoonskenmerken en waardensystemen die mensen hanteren en die in belangrijke mate het denken en het gedrag bepalen in de werksituatie. De analyse levert geen beoordeling op maar resulteert in een profiel dat inzicht geeft in uw persoonlijke voorkeursgedrag. Er zijn dus geen goede of slechte profielen.
Het invullen van de analyse vooraf, die is samengesteld uit 45 vragen, kost ongeveer 30 minuten.

Inhoud

  • uitleg over de methodiek (waardesystemen van Graves)
  • uitleg over het persoonlijke resultaat van de test
  • waarden en normen
  • overtuigingen (belemmerende en stimulerende)
  • de eigen zwakke en sterke punten

Details

Doelgroep:
Leidinggevenden in transport en logistiek

Duur:
1 dagdeel, 4 uur

Locatie:
Incompany

Resultaat:
Certificaat