Lean 5s werkplek optimalisatie

Het 5S model is een veelgebruikte tool binnen Lean Six Sigma. Bij Lean 5s draait alles om werkplek optimalisatie. Goed georganiseerde werkplekken vormen de basis voor goede werkprocessen en veiligheid.

SCHEIDEN: geen overbodige spullen op de werkplek.
Bij de eerste stap moeten onnodige zaken worden uitgezocht en gescheiden. Gereedschap dat niet veilig, defect, verouderd, niet in gebruik of dubbel aanwezig is, moet worden verwijderd. Dagelijks gebruikte gereedschappen blijven op de afdeling; wekelijks en maandelijks gebruikte gereedschappen krijgen een andere, overzichtelijke, plek.

SCHIKKEN: een plaats voor alles, en alles op zijn plaats.
Al het gereedschap, planken of kasten worden gerangschikt. Er is een vaste plek en al het materiaal is eenvoudig te vinden. Elke werkuitrusting is duidelijk gemarkeerd en geëtiketteerd.

SCHOONMAKEN: door schoonmaken en schoohouden voorkomen van calamiteiten.
Ook bij reiniging is het zaak om systematisch te werk te gaan. Gereedschap op de werkplek dient volgens vaste procedures te worden schoongemaakt en onderhouden.

STANDAARDISEREN: resultaten van de eerste 3S’en samen borgen.
Elke verbetering dient door de medewerkers als de nieuwe standaard te worden gezien. Dit creëert vaste regels en een logische werkwijze.

STIMULEREN: standhouden én blijven verbeteren door te stimuleren.

Door het correct toepassen van de methode ontstaat aandacht voor kwaliteit en worden verspillingen en kosten teruggedrongen.
Daarnaast levert het een plezierige werkplek en productiviteitswinst op. Ook leidt het tot een betere samenwerking en betrokkenheid van medewerkers.

De 5S-methode is een cyclus. Dankzij het continu hanteren van deze methode, worden blijvende verbeteringen en efficiënties bereikt.

De training duurt 4 uur, is interactief, en start met een stukje theorie en casusbehandeling. Vervolgens worden alle daadwerkelijke werkplekken met de kandidaten bezocht. De trainer geeft ter plekke feedback en tips, vraagt waarom er voor bepaalde procedures is gekozen, en nodigt de medewerkers ook uit om zelf met ideeën en tips komen.

Details

Doelgroep:
Medewerkers in transport en logistiek.

Duur:
1 dagdeel – 4 uur

Locatie:
Incompany, b.v.k. in buurt van de werkplek(ken)

Resultaat:
Deelname certificaat