Vanaf 23 maart 2023 voldoet LogicLeap aan de eisen die gesteld zijn aan de certificering exameninstelling Transport en Logistiek. Op grond van de bevindingen tijdens een audit eerder dat jaar heeft Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) het certificaat ‘Gecertificeerd exameninstelling Transport & Logistiek’ aan ons verstrekt. Wij zijn gecertificeerd om examens af te nemen voor de opleidingen Planner Wegtransport Basis NLQF 3 en Planner Wegtransport Gevorderd NLQF 4,  waarvoor u vanaf nu via SOOB subsidie kunt ontvangen.

Werkgevers die werknemers hiervoor willen opleiden kunnen bij SOOB Subsidiepunt terecht.