Qualified Logistics Employee (NLQF 2) (Engelstalig)

De werkzaamheden van een logistiek medewerker hebben betrekking op de ontvangst, de opslag, het verzamelen en het verzendklaar maken van goederen.
Hij zorgt er voor dat de juiste spullen op het juiste moment op de juiste plaats zijn.

Dit vraagt een vakinhoudelijke kennis van het gehele logistieke proces. Een proces waarop innovatie de laatste jaren een sterke invloed heeft gehad.

De opleiding bestaat uit lesmateriaal dat in eigen tijd doorlopen wordt alsmede klassikale lesdagen waarin dit geleerde wordt geoefend en toegepast.
In ons eigen warehouse koppelen we zo de theorie aan de praktijk. Ook bij het leerbedrijf zelf worden er praktijkopdrachten gemaakt.

Programma

Details

Doelgroep:
Anderstaligen; werkzaam in de logistiek

Instroomvoorwaarden:
Engels spreken/luisteren, lezen en schrijven op niveau B1 of hoger

Duur:
7 lesdagen verdeeld over een periode van 6-9 maanden

Resultaat:
Diploma Qualified Logistics Employee NLQF 2

Vervolgopleiding:
NLQF 3

Inschrijven