Subsidie advies

Voor opleiding en ontwikkeling komt veel geld beschikbaar.
Medewerkers moeten hun kennis en ervaring immers continu op peil houden of nieuwe vaardigheden ontwikkelen om fit for the job te blijven.

We informeren bedrijven en hun werknemers over subsidie- mogelijkheden en begeleiden bij de aanvraag van (specifieke) regelingen.