Op 22 juni jl. heeft de Programmaraad van het NCP NLQF, na een beoordeling en positief advies van de Commissie Inschaling, de inschalingsverzoeken goedgekeurd van onze kwalificaties:

  • Planner Wegtransport Basis NLQF 3 én
  • Planner Wegtransport Gevorderd NLQF 4

Deze kwalificaties zijn in samenspraak met diverse klanten in de transport en logistiek tot stand gekomen en opgenomen in het NCP-register. Meer informatie over de programma’s is opgenomen bij ‘Opleidingen’.